Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 26.3.2021. Viimeisin muutos 26.3.2021

1. Rekisterinpitäjä

Verkkopalvelumme sijaitsee osoitteessa: https://www.tiinao.fi.
Tiina Oksanen
Laaranpolku 49, 42700 Keuruu
Omistajan Y-tunnus:
Kaikki muutokset voi osoittaa: tiina@tiinao.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tiina Oksanen, 044 714 3951, tiina@tiinao.fi

3. Rekisterin nimi

Tiina O:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
– laki (mikä)
– julkisen tehtävän hoitaminen (mihin perustuu), tai
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tietoja säilytetään palvelussa 48 kuukautta, ellei asiakas erikseen pyydä tietojen poistamista rekisteristä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Mikäli luovutat henkilötietoja eri tahoille, kerro tässä mahdolliset vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)

11. Evästekäytännöt

Päivitetty: 26.3.2021

Sivustomme käyttää evästeitä. “Hyväksyn evästeet” -nappia painamalla hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helppoa, nopeaa ja käyttäjäystävällistä.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Evästeiden käyttökohteet ovat analytiikan, markkinoinnin, viestinnän tehostaminen. Evästeet jakautuvat alaryhmiin: toiminnalliset evästeet, tuotekehitys ja liiketoiminnan raportointi, mainonnan raportointi ja mainonnan kohdentaminen.

Käytössä on joitakin palvelun toiminnan kannalta pakollisia kolmannen osapuolen työkaluja tai liitännäisiä. Tällaisia työkaluja ovat esimerkiksi sivustoilla olevat sosiaalisten medioiden tai videopalveluiden upotukset tai sosiaalisten medioiden jako- ja tykkäystoiminnallisuudet. Tällaiset kolmannen osapuolen liitännäiset saattavat lisäksi kerätä verkkopalveluiden käyttäjistä tietoja esimerkiksi sisällön suosittelemiseksi tai kävijämäärän seuraamiseksi.

Voit halutessasi estää selaintasi käyttämästä evästeitä, poistaa tallennetut evästeet tai pyytää selaimeltasi ilmoituksen uusista evästeistä. Löydät ohjeita evästeiden poistoon osoitteesta: https://www.aboutcookies.org/ Evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen saattaa haitata joitakin sivustomme toimintoja.

Voit lukea lisää evästeistä ja Suomen evästevaatimuksista viestintäviraston verkkosivustolta https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/luottamuksellinen-viestinta. Varaamme oikeuden päivittää evästekäytäntöjä esimerkiksi palveluiden kehityksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi.

Sivustolla on käytössä Google Analytics -kävijäseuranta ja -analysointieväste.

Selaimeesi voidaan tallentaa joitakin tai kaikki alla luetelluista evästeistä. Jos haluat vaikuttaa evästeiden käyttöön, voit kieltää tietyt evästeet milloin tahansa Googlen personointiasetuksissa osoitteessa g.co/privacytools. Voit myös ylläpitää selaimesi evästeitä (mobiililaitteiden selaimet eivät välttämättä tarjoa tätä mahdollisuutta). Jos selaimesi on esimerkiksi Google Chrome, voit siirtyä osoitteeseen chrome://settings/cookies.

Toimivuus

Toimivuusevästeet auttavat käyttäjiä toimimaan palvelussa tai sivustolla ja käyttämään palvelun olennaisia ominaisuuksia. Palvelun kannalta olennaisia asioita ovat esimerkiksi käyttäjävalinnat, kuten kielivalinta, tuoteoptimoinnit palvelun ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi sekä käyttäjän istuntoon liittyvien tietojen, esimerkiksi ostoskorin sisällön, muistaminen.

Joitakin evästeitä käytetään käyttäjän asetusten säilyttämiseen. Esimerkiksi useimmilla Googlen palvelujen käyttäjillä on selaimissaan eväste nimeltä ”NID”. Tämä eväste sisältää yksilöllisen tunnuksen, jonka avulla muistetaan asetuksesi ja muita tietoja, kuten valittu kieli, sivulla näkyvien hakutulosten määrä (esim. 10 tai 20) ja se, haluatko käyttää Googlen SafeSearch-suodatinta. Kaikki NID-evästeet vanhenevat kuuden kuukauden kuluttua niiden viimeisestä käyttökerrasta. ”VISITOR_INFO1_LIVE”-niminen eväste toimii samalla periaatteella YouTubessa, ja sen avulla myös havaitaan ja ratkaistaan palveluun liittyviä ongelmia.

YouTube käyttää ”PREF” nimistä evästettä tallentamaan tietoja, kuten käyttäjän haluaman sivuasettelun sekä automaattisen toiston, satunnaistoiston sisällön ja videosoittimien koon kaltaisia videontoistoasetuksia. YouTube Musicissa asetuksiin kuuluu äänenvoimakkuus, uudelleentoistotila ja automaattinen toisto. Tämä eväste vanhenee kahdeksan kuukauden kuluttua sen viimeisestä käyttökerrasta.

Joitakin evästeitä käytetään ylläpitämään ja parantamaan käyttäjän käyttökokemusta tietyn selausistunnon aikana. YouTube käyttää esimerkiksi YSC-evästettä muistamaan käyttäjän syöttämän sisällön ja yhdistämään käyttäjän tekemät asiat. Tämä eväste säilyy niin kauan kuin käyttäjä pitää selaimen auki. pm_sess-eväste auttaa myös ylläpitämään käyttäjän selausistuntoa ja säilyy 30 minuuttia.

Osa evästeistä parantaa Googlen palveluiden toimivuutta. Esimerkiksi CGIC-eväste parantaa hakutulosten näkymistä täydentämällä hakulausekkeita automaattisesti käyttäjän ensimmäisen syötteen perusteella. Tämä eväste säilyy kuusi kuukautta.

Turvallisuus

Tietoturvaa varten käytetyt evästeet todentavat käyttäjiä, estävät petoksia ja suojaavat käyttäjiä, kun he ovat tekemisissä palvelun kanssa.

Joidenkin evästeiden avulla todennetaan käyttäjiä, mikä auttaa vahvistamaan, että vain tilin oikealla omistajalla on pääsy tilille. Esimerkiksi SID- ja HSID-evästeet sisältävät digitaalisesti allekirjoitettuja ja salattuja tietoja käyttäjän Google-tilitunnuksesta ja viimeisimmästä kirjautumisajasta. Nämä evästeet yhdessä auttavat meitä estämään monenlaisia hyökkäyksiä, kuten yrityksiä varastaa Googlen palveluissa lähetettyjen lomakkeiden sisältöä.

Joidenkin evästeiden avulla estetään roskapostia, petoksia ja väärinkäyttöä. Esimerkiksi pm_sess- ja YSC-evästeet varmistavat, että selailukerran pyynnöt ovat käyttäjän tekemiä eivätkä muiden sivustojen. Molemmat evästeet estävät haitallisia sivustoja esiintymästä käyttäjänä käyttäjän tietämättä.

Tilastot

Analytiikkaan tarkoitetut evästeet auttavat keräämään dataa, jonka avulla palvelut ymmärtävät, miten käyttäjät käyttävät tiettyä palvelua. Näiden tietojen avulla palvelut voivat sekä parantaa sisältöään että rakentaa parempia ominaisuuksia, jotka parantavat käyttäjän kokemusta.

Jotkin evästeet auttavat sivustoja selvittämään, miten kävijät toimivat heidän sivustoillaan ja sovelluksissaan. Esimerkiksi Google Analytics, Googlen tuote, joka auttaa sivustojen ja sovellusten omistajia ymmärtämään, miten ihmiset käyttävät palvelua, käyttää evästeitä kerätäkseen tietoa ja raportoidakseen sivustojen käyttötietoja ilman, että Google saa tietoonsa kävijöiden henkilöllisyyttä. ”_ga” on Google Analyticsin useimmin käyttämä eväste. ”_ga”:n avulla palvelu pystyy erottamaan käyttäjät toisistaan, ja se on voimassa kaksi vuotta. Sitä käyttävät kaikki sivut, joilla on käytössä Google Analytics, myös Googlen palvelut.

Myös Googlen palveluissa on käytössä tällaisia analytiikkaevästeitä, mutta myös muita, esim. ”NID” Google Haussa ja ”VISITOR_INFO1_LIVE” YouTubessa.

Mainokset

Google käyttää evästeitä mainostamiseen, mukaan lukien mainosten näyttämiseen ja renderöintiin, mainosten personointiin (riippuen mainosasetuksista osoitteessa g.co/adsettings), mainoksen näyttökertojen rajoittamiseen käyttäjää kohti, sellaisten mainosten estämiseen, joita käyttäjä ei halua enää nähdä, ja mainosten tehokkuuden mittaamiseen.

  • NID-evästettä käytetään näihin tarkoituksiin, kun Google-mainoksia halutaan näyttää Googlen palveluissa uloskirjautuneille käyttäjille
  • IDE- ja ANID-evästeitä käytetään näihin tarkoituksiin, kun Google-mainoksia halutaan näyttää muualla kuin Googlen sivustoilla

Myös muut Googlen palvelut, esim. YouTube, voivat käyttää näitä sekä muita evästeitä, esim. VISITOR_INFO1_LIVE, osuvampien mainosten näyttämiseen.

Jos personoidut mainokset ovat käytössä, ANID-evästettä käytetään tämän asetuksen muistamiseen. Se on voimassa 13 kuukautta Euroopan talousalueella (ETA), Sveitsissä ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja 24 kuukautta kaikkialla muualla. Jos personoidut mainokset on poistettu käytöstä, ANID-evästeen avulla tallennetaan tämä asetus vuoteen 2030 asti. NID vanhenee kuuden kuukauden kuluttua sen viimeisestä käyttökerrasta. IDE on voimassa 13 kuukautta ETA-alueella, Sveitsissä ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja 24 kuukautta kaikkialla muualla.

Jotkut mainontaan käytetyt evästeet koskevat käyttäjiä, jotka kirjautuvat sisään tililleen käyttäkseen Googlen palveluita. Esimerkiksi ’DSID’ auttaa tunnistamaan kirjautuneen käyttäjän Googlen ulkopuolisilla sivustoilla ja muistamaan, onko käyttäjä sallinut mainosten personoinnin. Se säilyy kaksi viikkoa.

Googlen mainonta-alustan kautta yritykset voivat mainostaa Googlen palveluissa sekä muilla sivustoilla, jotka tekevät yhteistyötä Googlen kanssa.

Tietyt evästeet auttavat Googlea näyttämään mainoksia kolmansien osapuolten sivustoilla. Ne ovat avaamiesi verkkosivustojen asettamia. Esimerkiksi ‘_gads’-evästeiden avulla sivustot voivat näyttää Google-mainoksia, myös personoituja sellaisia. ‘_gac_’-alkuiset evästeet ovat peräisin Google Analyticsista, ja mainostajat käyttävät niitä käyttäjien toiminnan sekä mainoskampanjoiden tulosten mittaamiseen. ‘_gads’-evästeet säilyvät 13 kuukautta ja ‘_gac_’-evästeet 90 päivää.

Joillakin evästeillä mitataan Google-mainosten ja -mainoskampanjoiden tuloksia ja konversioprosentteja avaamillasi sivustoilla. Esimerkiksi ’_gcl_’-alkuiset evästeet ovat peräisin Google Analyticsista, ja niiden päätarkoitus on kertoa mainostajalle, kuinka moni mainosta klikannut käyttäjä tekee sen jälkeen jotain (esim. ostoksen) hänen sivustollaan. Konversioprosenttien mittaamiseen käytettyjä evästeitä ei käytetä mainosten personointiin. ‘_gcl_’-evästeet säilyvät 90 päivää.

Personointi

Personointievästeitä käytetään käyttökokemuksen parantamiseen ja kohdennetun sisällön ja ominaisuuksien tarjoamiseen käyttäjille.

Riippuen asetuksistasi (g.co/privacytools) tietyt evästeet voivat myös parantaa palveluiden tarjoamia suosituksia. Esimerkiksi ‘VISITOR_INFO1_LIVE’ mahdollistaa personoidut suositukset YouTubessa aiempien katselu- ja hakutapahtumien perusteella. ‘NID’ taas auttaa luomaan personoituja automaattisen täydennyksen ominaisuuksia Haussa, kun käyttäjät kirjoittavat hakutermejä. Nämä evästeet vanhenevat kuuden kuukauden kuluttua niiden viimeisestä käyttökerrasta.